Jury

portret Vincent Bijlo

Vincent Bijlo, Cabaretier, Columnist, Muzikant, Schrijver

“Ik laat me graag raken door kunst. Veel kunst is niet aan te raken, dus om geraakt te worden zal deze kunst voor mij en alle zichtonberenden met mij op de een of andere manier toegankelijk gemaakt moeten worden. Musea bedenken steeds meer en steeds betere manieren om hun collecties voor iedereen te ontsluiten. Om ze daar nog enthousiaster voor te maken is de RAAK Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Dat juich ik ten zeerste, van harte en uit volle borst toe. Want kunst, je kunt er nooit genoeg van krijgen.”

portret Liesbeth van der Horst

Liesbeth van der Horst, Directeur Verzetsmuseum

“Vanuit de geest van onze oprichters uit het verzet streven wij naar een tolerante samenleving waarin niemand wordt uitgesloten. Daarom willen we ons museum ook optimaal toegankelijk gaan maken voor mensen met beperkingen. we hadden eind jaren ’90  al graag een route voor blinden willen maken, maar helaas ging dat toen niet door. Nu gaan we de toegankelijkheid vanaf stap één verwerken in onze plannen om de vaste opstelling te vernieuwen. Samenwerking met blinde en slechtziende adviseurs is daarvoor essentieel. Daarom kijk ik ook uit naar de samenwerking met blinde en slechtziende juryleden bij de beoordeling van de inzendingen voor de RAAK-Stimuleringsprijs.”

portret Frans Stoop

Frans Stoop, Ontwerper en ervaringsdeskundige

“Musea zijn de schatkamers van Kunst en Cultuur. Het is zó belangrijk dat iedereen deze schatten op de een of andere manier kan beleven, het maakt je leven zoveel rijker.
De RAAK stimuleringsprijs is een geweldige manier om de musea aan te zetten om de deuren ook op een waardevolle manier te openen voor mensen die niet meer kunnen terugvallen op hun zicht. Beleven, niet alleen bekijken!”

Portret Heleen Vermeulen

Heleen Vermeulen, Directeur muZIEum

“In het muZIEum laten we graag de mogelijkheden zien van leven met een visuele beperking. De Raakstimuleringsprijs noemt het een uitdaging om iemand die niet kan kijken, toch te raken en dat sluit naadloos aan op de missie van het muZIEum.  Musea worden gestimuleerd te denken in mogelijkheden en toegankelijkheid en dat maakt kunst en cultuur letterlijk tastbaar voor blinden en slechtzienden. Dat is precies de reden dat ik graag in de jury plaatsneem. Ik kijk uit naar alle mooie ideeën!”

portret Adri Hopman

Adri Hopman, Bestuurslid  Stichting KUBES

“Ik vind toegankelijkheid van kunst en cultuur – in de breedste zin des woords – voor een ieder zeer belangrijk. Kunst is voor iedereen! Een ieder moet op haar/zijn manier kunnen genieten van kunst.”

portret Johanna Jacobs

Johanna Jacobs, Oud-conservator museum Het Markiezenhof

“Als oud-conservator van museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom heb ik mij met collega’s ingezet voor een verbeterde toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Iedereen moet toegang hebben tot kunst en cultureel erfgoed. Met weinig ingrepen in het gebouw en op de website en scholing van suppoosten is voor deze groep heel veel mogelijk. Dit houdt in dat ik elk initiatief op dit gebied ondersteun en nu als jurylid de kans krijg de beste projecten te selecteren voor de RAAK Stimuleringsprijs .”

portret George Kabel

George Kabel, Beeldhouwer – filosofiedocent

“Met mijn deelname aan de jury van de RAAK stimuleringsprijs wil ik laten zien hoe belangrijk het is voor mij als blinde kunstenaar, dat musea worden aangemoedigd en het als een vanzelfsprekende taak gaan beschouwen om hun collecties en de bijbehorende informatie, zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor bezoekers met een visuele beperking.”

portret Karlijn de Winter

Karlijn de Winter, Oprichter van Museum4all.nl en Coördinator Communicatie bij de Oogvereniging

“Wat ik zo leuk vind aan de RAAK Stimuleringsprijs is de positieve benadering. Musea worden op een enthousiasmerende manier gestimuleerd om na te denken over toegankelijkheid. Tegelijkertijd maken we een breed publiek bewust van het belang van de toegankelijkheid van musea en hoeveel daarmee mogelijk is!”

Over Raak