Jury

Dit zijn de juryleden van de RAAK Stimuleringsprijs 2021.

portret Vincent Bijlo

Vincent Bijlo, Cabaretier, Columnist, Muzikant, Schrijver

“Ik laat me graag raken door kunst. Veel kunst is niet aan te raken, dus om geraakt te worden zal deze kunst voor mij en alle zichtonberenden met mij op de een of andere manier toegankelijk gemaakt moeten worden. Musea bedenken steeds meer en steeds betere manieren om hun collecties voor iedereen te ontsluiten. Om ze daar nog enthousiaster voor te maken is de RAAK Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Dat juich ik ten zeerste, van harte en uit volle borst toe. Want kunst, je kunt er nooit genoeg van krijgen.”

Roland van Grinsven, technische toetsing 

Het is al een kunst op zich om publieke gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Dat betekent immers niet alleen dat je makkelijk naar binnen kunt maar ook dat het gebouw goed bereikbaar is. En ook dat alle voorzieningen binnen ‘bruikbaar’ zijn zoals garderobe, toiletten, horeca en natuurlijk de collectie zelf. Ik zie het als mijn taak om de routing naar en in het gebouw te toetsen op de geldende richtlijnen daarvoor. Bij voorkeur zonder ‘kunst en vliegwerk’ zodat iedereen er op gelijke voet in kan en kan genieten van kunst zonder hobbels.

portret Adri Hopman

Adri Hopman, Bestuurslid Stichting KUBES

“Ik vind toegankelijkheid van kunst en cultuur – in de breedste zin des woords – voor een ieder zeer belangrijk. Kunst is voor iedereen! Een ieder moet op haar/zijn manier kunnen genieten van kunst.”

Liesbeth van der Horst, Directeur Verzetsmuseum

“Vanuit de geest van onze oprichters uit het verzet streven wij naar een tolerante samenleving waarin niemand wordt uitgesloten. Daarom willen we ons museum ook optimaal toegankelijk gaan maken voor mensen met beperkingen. we hadden eind jaren ’90  al graag een route voor blinden willen maken, maar helaas ging dat toen niet door. Nu gaan we de toegankelijkheid vanaf stap één verwerken in onze plannen om de vaste opstelling te vernieuwen. Samenwerking met blinde en slechtziende adviseurs is daarvoor essentieel. Daarom kijk ik ook uit naar de samenwerking met blinde en slechtziende juryleden bij de beoordeling van de inzendingen voor de RAAK-Stimuleringsprijs.”

portret Johanna Jacobs

Johanna Jacobs, Oud-conservator museum Het Markiezenhof

“Als oud-conservator van museum Het Markiezenhof in Bergen op Zoom heb ik mij met collega’s ingezet voor een verbeterde toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. Iedereen moet toegang hebben tot kunst en cultureel erfgoed. Met weinig ingrepen in het gebouw en op de website en scholing van suppoosten is voor deze groep heel veel mogelijk. Dit houdt in dat ik elk initiatief op dit gebied ondersteun en nu als jurylid de kans krijg de beste projecten te selecteren voor de RAAK Stimuleringsprijs .”

portret George Kabel

George Kabel, Beeldhouwer – filosofiedocent

“Met mijn deelname aan de jury van de RAAK stimuleringsprijs wil ik laten zien hoe belangrijk het is voor mij als blinde kunstenaar, dat musea worden aangemoedigd en het als een vanzelfsprekende taak gaan beschouwen om hun collecties en de bijbehorende informatie, zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor bezoekers met een visuele beperking.”

Ingeborg van der Pijl, Beleidsadviseur VN-verdrag Handicap, Ministerie van VWS/ Ieder(in), Programma Onbeperkt Meedoen! 

“In mijn werk voor het VN-verdrag zet ik mij in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wat ik mooi vind om te zien, is dat er in de afgelopen jaren enorm veel in beweging is gekomen in de cultuursector als het gaat om inclusie. De RAAK stimuleringsprijs draagt daar ook aan bij. Er zijn al diverse mooie voorbeelden van wat er kan om een museum toegankelijk te maken voor bezoekers met een visuele en/of auditieve beperking en er kan en mag nog veel meer gebeuren. Ik kijk er daarom naar uit om vanuit mijn expertise op het gebied van het VN-verdrag en mijn ervaring in de cultuursector deel uit te maken van de jury van deze mooie inspirerende prijs.”

Gracia Tham, deelnemer Zienswijzer 2019

“Ik kan enorm genieten van een bezoek aan een museum. Ook nu mijn wereld letterlijk steeds kleiner wordt door een progressieve oogafwijking in combinatie met slechthorendheid. Elke keer weer word ik verrast, geraakt en geïnspireerd.  Het is voor mij een eer om lid te zijn van de jury voor de RAAK- stimuleringsprijs.  Een mooie uitdaging aan alle musea uit om out of te box te (blijven) denken als het gaat om toegankelijkheid en inclusiviteit. Zodat iedereen, met of zonder beperking, kan genieten van alle kunstschatten!”

Siebe Weide, zelfstandig adviseur

Siebe is zelfstandig adviseur in de cultuursector. Eerder was hij directeur van de Museumvereniging en in die functie voorzitter van de Code Diversiteit & Inclusie en de &-Awards.

“Beperkingen zijn relatief, we hebben ze allemaal. Als student economie leerde ik van een blinde mede student dat hij meer bewust waarnam dan ik, door gebruik van zijn gehoor. Hij leerde me luisteren. Musea zijn huizen voor verhalen, en iedereen die horen kan heeft er wat te zoeken. Goed dat de RAAK stimuleringsprijs er is om de vindingrijkheid van musea een extra duwtje te geven.”

Over Raak