Organisaties

De RAAK Stimuleringsprijs is een nauw samenwerkingsverband tussen de Oogvereniging, Stichting Accessibility / Bartiméus en Koninklijke Visio en wordt mogelijk gemaakt door gezamenlijke fondsen in het oogveld.

De prijs was een initiatief van het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbemuseum.

Oogvereniging

De Oogvereniging opent deuren voor mensen met een oogaandoening zodat zij op alle fronten van het leven volwaardig kunnen meedoen. Dit doen we door voorlichting, belangenbehartiging, ledencontact en het uitvoeren van projecten met maatschappelijke partners.

www.oogvereniging.nl

Accessibility

Accessibility is dé kennisorganisatie die andere organisaties ondersteunt bij het optimaal toegankelijk maken van de fysieke, sociale en digitale wereld voor mensen met een (visuele) beperking. In dit licht ondersteunen we dan ook graag de RAAK stimuleringsprijs.

Koninklijke Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Participerende fondsen

Het Oogfonds

Het Oogfonds werft fondsen om blindheid en slechtziendheid te voorkomen en te verminderen door wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Daarnaast wil het Oogfonds het maatschappelijk leven van mensen met een visuele beperking toegankelijk maken. In dat kader financiert het Oogfonds projecten, zoals het programma Van Gogh op gevoel, een programma van het Van Gogh Museum speciaal voor blinden en slechtzienden. Het Oogfonds is beneficiënt van de Vriendenloterij.

Bartiméus Fonds

Al ruim 100 jaar maakt Bartiméus Fonds zich sterk om met innovatieve projecten mensen die blind of slechtziend zijn, jong en oud, zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij. Projecten die de zelfredzaamheid en participatie verbeteren én zorgen voor meer onderlinge verbinding tussen ziende en niet-ziende mensen.
Wij  leveren graag een bijdrage aan de RAAK stimuleringsprijs omdat wij vinden
dat je ook als je blind of slechtziend bent, je gewoon van kunst moet kunnen genieten!

Stichting Novum

Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, werkt graag mee aan de RAAK Stimuleringsprijs, dit is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van Stichting Novum.

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden werd opgericht in 1864 en is één van de fondsen voor blinden en slechtzienden in Nederland. De inkomsten van de LSBS bestaan uit inkomsten eigen vermogen, legaten, erfstellingen en giften.

Stichting Blindenhulp

De stichting is opgericht op 6 april 1899 door de heer G.J. Kolff en zijn zuster, mevrouw H.J.C. Kolff onder de naam “Blindenstichting”; de akte van oprichting werd op 26 september 1899 notarieel verleden.
Stichting Blindenhulp is een onafhankelijke stichting die personen in Nederland met een visuele handicap financieel kan steunen. Ook steunen wij instanties en organisaties die werkzaam zijn voor visueel gehandicapten.

Stichting Blinden-Penning

In het Amsterdamse activiteitencentrum van Stichting Blinden-Penning kunnen volwassenen met een visuele beperking elkaar in een gezellige en huiselijke sfeer ontmoeten en kiezen uit een breed aanbod van recreatieve en ondersteunende activiteiten. Samen bewegen, eten of creatief bezig zijn maakt voor veel van onze bezoekers het verschil. Verder steunen wij vanuit ons fonds al tientallen jaren projecten die het welzijn van mensen met een visuele beperking bevorderen. De Raak Stimuleringsprijs ondersteunen wij van harte, omdat wij het belangrijk vinden dat musea uitgedaagd worden om hun collectie op een creatieve manier toegankelijk te maken voor mensen die niet of slecht zien en hen daarbij ook echt weten te raken!

Stichting Licht en Liefde

De stichting is opgericht in 1980 en biedt financiële steun aan minder draagkrachtige blinden en slechtzienden en aan organisaties die activiteiten organiseren ten behoeve van deze doelgroep. Een en ander is erop gericht de zelfredzaamheid en het maatschappelijk welzijn te vergroten. Het werkterrein van de stichting is de provincie Limburg.

Rotterdamse Stichting Blindenbelangen

De Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen ondersteunt landelijke en internationale organisaties en projecten, in het bijzonder de regio Rotterdam. Er wordt geen rechtstreekse ondersteuning aan individuele aanvragen gegeven.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

De Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden wil mensen met een visuele beperking optimale kansen bieden om mee te kunnen doen in de samenleving. Daartoe steunt de KSBS projecten op het gebied van onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding en onderzoek in Nederland en ontwikkelingslanden.

Gelderse Blinden Stichting

Als Gelderse Blinden Stichting juichen wij de initiatieven van RAAK van harte toe. Ze sluiten aan bij onze doelstellingen en daarom steunen wij deze graag financieel. Want iedere verlaagde drempel, letterlijk dan wel figuurlijk, komt ten goede aan de ontwikkeling en het welzijn van blinden en slechtzienden.

Over Raak