Procedure

Hoe maak je de collectie toegankelijk voor de 250.000 blinden en slechtzienden in Nederland?!

Zij kunnen niet zoals anderen kijken naar de collectie. De uitdaging is iemand die niet kan kijken, toch te raken. Nederlandse musea die nog geen specifiek programma hebben voor mensen met een visuele beperking dagen we uit mee te dingen naar de RAAK Stimuleringsprijs. Met deze prijs kunnen de winnende musea een specifiek programma ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking.

Doe mee!

Om kans te maken op de RAAK Stimuleringsprijs schrijf je een voorstel van maximaal 4 pagina’s, waarin je je plan presenteert voor het toegankelijk maken van (een deel) de collectie voor mensen met een visuele beperking. De mogelijkheden om jullie collectie toegankelijk te maken zijn legio.

LET OP!
Alleen nieuwe plannen voor het toegankelijk maken van (een deel) de collectie komen voor de prijs in aanmerking.
Eerdere finalisten zijn uitgesloten van deelname.
Aanpassingen aan gebouwen en/of gebouwconstructies vallen niet binnen de prijs en worden niet beoordeeld.

Je plan

Alleen nieuwe plannen komen voor de prijs in aanmerking.
Het voorstel bevat minimaal de onderstaande punten én dient vóór 25 juni per mail binnen te zijn bij: Petra de Wal, p.dewal@oogfonds.nl

 • Een titel
 • Een beknopte omschrijving van het museum
 • Een korte samenvatting van jouw idee (bij voorkeur in drie zinnen)
 • De relevantie van het plan
 • De specifieke doelgroep
 • Het te verwachten resultaat
 • Een beknopt communicatieplan
 • Een plan van aanpak inclusief globale planning
 • Een begroting

Aandachtspunten

Bij het jureren van de plannen, zal de jury een aantal aandachtspunten in acht nemen:

 • De mate waarin de doelgroep wordt betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het plan.
 • De mate waarin het plan een duurzaam karakter heeft.
 • De manier waarop de medewerkers en vrijwilligers betrokken zijn bij de uitvoering van het plan.
 • De mogelijkheden voor de doelgroep het museum zelfstandig en/of met begeleiding te bezoeken.
 • Wat voegt het idee toe aan het bestaande aanbod.
 • Is het idee vernieuwend.
 • is het idee creatief.

De jury, bestaande uit mensen uit de doelgroep, de museumwereld en (blinde) kunstenaars, bepaalt welke drie musea het beste voorstel hebben ingediend en wie doorgaan naar de finale. De drie finalisten worden op 31 augustus 2020 bekendgemaakt op deze website. De betreffende musea krijgen voor die tijd persoonlijk bericht. Na de bekendmaking wordt het publiek gevraagd te stemmen op hun favoriet. Het museum met de meeste publieksstemmen wint op donderdag 9 oktober de RAAK Stimuleringsprijs 2020.

Belangrijke data
25 juni: Vóór deze datum is uw voorstel bij ons binnen
31 augustus: Bekendmaking finalisten
9 oktober: Prijsuitreiking

Over Raak