Doe mee

Hoe zorg je voor een inclusief museumbezoek?

De musea zijn weer open! Nu wil je natuurlijk dat iedereen zich welkom voelt in jouw museum, ook mensen die minder goed zien. Hoe zorg je in jouw museum voor die inclusieve ervaring?

Doe mee!

Om kans te maken op de RAAK Stimuleringsprijs schrijf je een voorstel van maximaal 4 pagina’s, waarin je je plan presenteert voor het toegankelijk maken van (een deel) de collectie voor mensen met een visuele beperking. De mogelijkheden om jullie collectie toegankelijk te maken zijn legio.

LET OP!
Alleen nieuwe plannen voor het toegankelijk maken van (een deel van) de collectie komen voor de prijs in aanmerking.
Eerdere finalisten zijn uitgesloten van deelname.
Aanpassingen aan gebouwen en/of gebouwconstructies vallen niet binnen de prijs en worden niet beoordeeld.

Je plan

Het voorstel bevat minimaal de onderstaande punten én dient vóór 1 september 2021 per mail binnen te zijn bij: Marian Hagenbeek, raak@oogvereniging.nl.

Het voorstel bevat minimaal:
• Een titel
• Een beknopte omschrijving van uw museum
• Een korte samenvatting van uw idee (bij voorkeur in drie zinnen)
• De relevantie van het plan
• De specifieke doelgroep
• Het te verwachten resultaat
• Een beknopt communicatieplan
• Een plan van aanpak inclusief globale planning
• Een begroting

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden en aandachtspunten.

Download de procedure en voorwaarden (pdf)

3 finalisten

De jury bestaande uit deskundigen en ervaringsdeskundigen, bepaalt welke drie musea het beste voorstel hebben ingediend en wie doorgaan naar de finale.

De drie finalisten worden op 1 november 2021 bekendgemaakt op deze website. De betreffende musea krijgen voor die tijd persoonlijk bericht.

Na de bekendmaking wordt het publiek gevraagd te stemmen op hun favoriet. Het museum met de meeste publieksstemmen wint in december de RAAK Stimuleringsprijs 2021.

Belangrijke data

  • 1 september: Vóór deze datum is uw voorstel bij ons binnen
  • 1 november: Bekendmaking finalisten
  • December: Prijsuitreiking

Over Raak